Μονο σήμερα Τετάρτη 19/7 προβάλλουμε:

Στις 9 μμ και στις 10.30 μμ

την Γαλλική κοινωνική ταινία
(Παραγωγή 2023)