Παρασκευή 12 έως Κυριακή 14 προβάλλουμε
την ΤΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ!

TOP GUN - MAVERICK

Δύο προβολές στις 8.45 και 11 μμ

Την Δευτέρα 15 και Τρίτη 16/8 μόνο βραδινή στις 11 μμ.